Limner Technology Co., Ltd.

Limner Tech - là nhà sản xuất vật liệu đóng gói mỹ phẩm chuyên nghiệp.

Thực đơn

Bán tốt nhất

Kết quả 1 - 14 Của 14
 • Chai tinh chất acrylic kim cương 30ml
  Chai tinh chất acrylic kim cương 30ml
  DIB030

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Diamond Acrylic Essence Bottle được thiết kế như một hộp đựng hai lớp, lớp ngoài bằng nhựa acrylic (PMMA), lớp trong bằng nhựa PETG. Nó phù hợp với tinh chất thông thường, huyết thanh, kem nền và nhũ tương cần thiết.


 • Bình acrylic kim cương 15ml
  Bình acrylic kim cương 15ml
  DIJ015

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Hũ Diamond Acrylic được thiết kế dạng thùng hai lớp, lớp ngoài làm bằng nhựa acrylic (PMMA), lớp trong bằng nhựa PP. Nó phù hợp với tất cả các loại kem.


 • Bình acrylic kim cương 20ml
  Bình acrylic kim cương 20ml
  DIJ020

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Hũ Diamond Acrylic được thiết kế dạng thùng hai lớp, lớp ngoài làm bằng nhựa acrylic (PMMA), lớp trong bằng nhựa PP. Nó phù hợp với tất cả các loại kem.


 • Bình acrylic kim cương 30ml
  Bình acrylic kim cương 30ml
  DIJ030

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Hũ Diamond Acrylic được thiết kế dạng thùng hai lớp, lớp ngoài làm bằng nhựa acrylic (PMMA), lớp trong bằng nhựa PP. Nó phù hợp với tất cả các loại kem.


 • Hũ acrylic kim cương 50ml
  Hũ acrylic kim cương 50ml
  DIJ050

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Hũ Diamond Acrylic được thiết kế dạng thùng hai lớp, lớp ngoài làm bằng nhựa acrylic (PMMA), lớp trong bằng nhựa PP. Nó phù hợp với tất cả các loại kem.


 • Hũ acrylic kim cương 60ml
  Hũ acrylic kim cương 60ml
  DIJ060

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Hũ Diamond Acrylic được thiết kế dạng thùng hai lớp, lớp ngoài làm bằng nhựa acrylic (PMMA), lớp trong bằng nhựa PP. Nó phù hợp với tất cả các loại kem.


 • Chai kem dưỡng da kim cương có vòi bơm 60ml
  Chai kem dưỡng da kim cương có vòi bơm 60ml
  DIB060A

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Chai kem dưỡng da kim cương là một chai PETG một lớp. Nó phù hợp với toner, lotion và nhũ tương.


 • Chai kem dưỡng da kim cương có vòi bơm 120ml
  Chai kem dưỡng da kim cương có vòi bơm 120ml
  DIB120A

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Chai kem dưỡng da kim cương là một chai PETG một lớp. Nó phù hợp với toner, lotion và nhũ tương.


 • Chai kem dưỡng da kim cương có vòi bơm 150ml
  Chai kem dưỡng da kim cương có vòi bơm 150ml
  DIB150A

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Chai kem dưỡng da kim cương là một chai PETG một lớp. Nó phù hợp với toner, lotion và nhũ tương.


 • Chai kem dưỡng da kim cương có vòi bơm 200ml
  Chai kem dưỡng da kim cương có vòi bơm 200ml
  DIB200A

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Chai kem dưỡng da kim cương là một chai PETG một lớp. Nó phù hợp với toner, lotion và nhũ tương.


 • Chai kem dưỡng da kim cương có nắp vặn 60ml
  Chai kem dưỡng da kim cương có nắp vặn 60ml
  DIB060B

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Chai kem dưỡng da kim cương W / Nắp vặn là loại PETG một lớp. Nó phù hợp với toner, lotion và nhũ tương.


 • Chai kem dưỡng da kim cương có nắp vặn 120ml
  Chai kem dưỡng da kim cương có nắp vặn 120ml
  DIB120B

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Chai kem dưỡng da kim cương W / Nắp vặn là loại PETG một lớp. Nó phù hợp với toner, lotion và nhũ tương.


 • Chai kem dưỡng da kim cương có nắp vặn 150ml
  Chai kem dưỡng da kim cương có nắp vặn 150ml
  DIB150B

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Chai kem dưỡng da kim cương W / Nắp vặn là loại PETG một lớp. Nó phù hợp với toner, lotion và nhũ tương.


 • Chai kem dưỡng da kim cương có nắp vặn 200ml
  Chai kem dưỡng da kim cương có nắp vặn 200ml
  DIB200B

  Diamond Series là bộ sản phẩm công khai đầu tiên của chúng tôi, được coi là sự giới thiệu về công nghệ và kinh nghiệm làm khuôn 40 năm của chúng tôi. Đặc điểm nổi bật của Diamond Series là được khắc hình kim cương ở cả hai mặt. Thông qua sự sắp xếp hình học, nó có thể cho thấy một cảnh tượng khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp.   Việc khắc cũng có thể tạo ra một trải nghiệm mới về trí nhớ xúc giác, đó là mối tương quan của nhận dạng thương hiệu và lòng trung thành với thương hiệu.   Chai kem dưỡng da kim cương W / Nắp vặn là loại PETG một lớp. Nó phù hợp với toner, lotion và nhũ tương.Kết quả 1 - 14 Của 14